Over Oostenrijk

Geschiedenis

Oostenrijk kent, zoals de meeste Europese staten, een bewogen geschiedenis.
Toch is door de eeuwen heen de eigen, typisch Oostenrijkse cultuur bewaard gebleven.

De Hofburg in Wenen

Staatsvorm en inwoners

Oostenrijk is een bondsstaat, een federale republiek op democratisch-parlementaire basis.

Parlement in Wenen

Staatsvorm
Oostenrijk bestaat uit 9 zelfstandige deelstaten (Bundesländer) met elk een eigen regering.
De bondswetgeving wordt door de nationale raad samen met de bondsraad (de beide kamers van het parlament) uitgeoefend.
Oostenrijk behoort tot de Europese Unie, de Verenigde Naties alsook tot de meeste VN-organisaties.

Inwoners
98 % van de 8 miljoen inwoners zijn Duitstalig. In het zuiden en het oosten leven 6 algemeen erkende volksgroepen: Kroaten, Romanen, Slovaken, Slovenen, Tsjechen en Hongaren. 
Ongeveer 78 % van de Oostenrijkers is rooms-katholiek, 5 % protestants, 4,5 % behoort tot andere geloofsovertuigingen.

Klimaat

Oostenrijk heeft een gematigd Middeneuropees klimaat en kent verschillende weertypes. Temperatuur en neerslag zijn dus sterk afhankelijk van de ligging en hoogte van bepaalde gebieden.

Een gletsjer in Oostenrijk


Je kunt het klimaat in Oostenrijk grofweg in 3 verschillende types opdelen: 

In het Oosten is er het pannonische landklimaat: de zomers zijn er vaak heet, de herfst is er droog en de winters zijn er koud. 
In de Alpenregio's heerst een hooggebergteklimaat; de zomers zijn er eerder kort en fris, terwijl de winters lang en sneeuwrijk zijn.
In de Alpendalen, zoals bijvoorbeeld in het obere Inntal, heerst er een milder klimaat met minder neerslag. 
In de rest van het land heerst een overgangsklimaat, met voornamelijk een zeeklimaat in het westen en een landklimaat in het zuid-oosten. Zo kun je in Karinthië en gedeeltelijk in "der Steirmark" vaak van heerlijke temperaturen genieten! 

Bij tochten in het hooggebergte dient men eerst inlichtingen over de weersverwachtingen in te winnen. Sla waarschuwingen van de plaatselijke bevolking niet zomaar in de wind! Warme kleding en het meenemen van noodproviand is absoluut nodig.

Flora en fauna

Wie er ooit al eens is geweest, weet dat je in Oostenrijk ontzettend veel verschillende plant- en diersoorten kunt aanschouwen. Een deel ervan komt vaak alleen in Oostenrijk voor en is dan ook beschermd.

Edelweiss © Österreich Werbung / Mallaun

Flora

De verscheidenheid van het reliëf en het klimaat zorgt voor een zeer gevariëerd plantenrijk. Oostenrijk behoort zelfs tot de bosrijkste landen van Europa. Kenmerkend zijn het loofbos (eiken, beuken) en het gemengd bos (beuken, sparren) in hoger gelegen streken.

De alpenflora is veelsoortig en kleurrijk: edelweiss, gentiaan, anjers, arnica, alpenrozen, heideachtige planten en nog veel meer. Aan de noordrand van de Alpen domineert het groen, terwijl je ten oosten van de Neusiedlersee een specifieke zoutsteppenflora aantreft.
De nationale parken (3% van de oppervlakte) tonen de verscheidenheid aan prachtige landschappen, zoals oer -en regenwoud. 

Fauna

De dierenwereld in Oostenrijk komt overwegend uit Midden-Europa: ree, hert, haas, fazant, vos, das, marter, patrijs, ... 
Ook de gems, marmot, adelaar en bergkraaien vinden hun thuis in de alpijnse regio's. Wie zich rond de Neusiedlerseebegeeft, komt in een waar vogelparadijs terecht, met rijgers, lepelaars, kluten, wilde ganzen, ... .
Sinds enkele jaren is er in Oostenrijk weer een berenpopulatie die zich vooral in de bosrijke, zuidelijk en centraal gelegen bergregio's begeeft. 


                                 Afbeeldingsresultaat voor bruine beer oostenrijk